"Er-Eko" Krzysztof Dominikowski

Mlewiec 2a

87-410 Kowalewo Pomorskie                        

woj. kujawsko - pomorskie

tel.: +48 (0) 56 / 684-23-36 (rano lub wieczorem)

 

 

 

Nasze motto:   Żyjmy Ergonomicznie, Ekologicznie i Ekonomicznie!!!

Dostarczamy do samodzielnej instalacji, zestawy przydomowych oczyszczalni ścieków oparte na produktach firmy SANITECH, która produkuje dwie wielkości polietylenowych zbiorników gnilnych, o pojemności użytecznej ścieków 1000 l, 1750 l, 2500 l i 3500 l. Mniejszy zbiornik przeznaczony na działki i do domków letniskowych, większe dla domów jednorodzinnych zamieszkałych przez 1-3osób(weekend. do10), 4-6 osób, a największy dla 6-9 osób, oraz zestawy: 9 do 12 osób, i 12 do 16 osób. Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego, liniowego polietylenu średniej gęstości i formowany jest w całości w jednym kawałku bez żadnych sklejeń czy spawów. Taka technologia wykonania zapewnia całkowitą szczelność zbiornika. Polietylen jest bardzo odporny na działanie substancji chemicznych, nie podlega korozji, co powoduje, że zbiornik gnilny wykonany z tego surowca jest wielokrotnie trwalszy od szamba betonowego.

 

1. Teoria w minimalnej dawce

Z oczywistych powodów ekonomicznych, gromadzenie w jednym miejscu ścieków z gospodarstw rozproszonych nie jest możliwe. W tym wypadku indywidualne oczyszczanie ścieków może okazać się tak samo, a czasem nawet bardziej satysfakcjonujące jak zbiorowe. Szczególnie odpowiednie jest ono dla domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Na świecie przydomowe oczyszczalnie ścieków są szeroko stosowane w wielu krajach w przypadku gdy jest to praktycznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w taki właśnie sposób były oczyszczane ścieki z prawie połowy domów we Francji, a w USA liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków szacowano na 22 miliony z tendencją rozwojową. Poprawnie działających indywidualnych systemów kanalizacyjnych w kraju mamy niewiele. Przeważają tzw. szamba czyli teoretycznie szczelne, a praktycznie najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki wywożone są na pola lub do oczyszczalni. Ocenia się, że docelowo około 30% wsi i osiedli domów jednorodzinnych w kraju będzie korzystać z kanalizacji indywidualnych ze względu na rozproszoną zabudowę i nieopłacalność budowy kanalizacji ściekowej. Przydomowe oczyszczalnie z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu są rozwiązaniem efektywnym i bezpiecznym, pod warunkiem, że są właściwie zaprojektowane, wykonane i eksploatowane.

 

1.1. Przebieg procesu oczyszczania

Najprostsza i najpopularniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków to osadnik gnilny współpracujący z układem rozsączającym. Jest to rozwiązanie tanie i nie zużywające energii, proste w obsłudze i niezawodne w eksploatacji - tzw. "samograj". Jednocześnie ten rodzaj mini-oczyszczalni, prawidłowo zaprojektowany i wykonany pozwala czyścić ścieki do takiego stopnia, że można je bezpiecznie wprowadzić do gleby i wód powierzchniowych.

Osadnik gnilny gromadzi wszystkie ścieki, to znaczy zarówno ścieki z toalety, jak i pozostałe ścieki z gospodarstwa domowego. Osadnik o odpowiedniej pojemności najlepiej z tworzywa sztucznego usytuowany jest bezpośrednio przy domu. Ma on na celu umożliwienie wstępnego oczyszczania ścieków, poprzedzającego doczyszczenie i wchłonięcie ich przez grunt w wyniku rozsączania podziemnego.

W osadniku gnilnym ścieki zostają rozdzielone na drodze sedymentacji (osadzania) oraz flotacji (wypływania) na kożuch, osad oraz ciecz podczyszczoną "szarą wodę", która jest odprowadzana do dalszego procesu oczyszczania w gruncie. Fermentacja spowodowana w osadniku przez bakterie beztlenowe powoduje w efekcie oczyszczanie ścieków już w około 65%.>

Zawsze do usług

Krzysztof Dominikowski

 

Skocz do hiperłącza:

Ankieta dla przyszłego użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków.!!

 

CENNIKI:

 

 

Dodatkowy kontakt od pon. do piątku gdz. 10-00 do 17-00:

"OHQ" Systemy Biurowe

ul. Lelewela 16c

87-101 Toruń

tel. / fax.: 056 / 655-11-36

e-mail: biuro@ohq-meble.torun.pl

<< Powrót do strony "OHQ" - Systemy Biurowe >>

<